porof. dr hab. Zbigniew Dmochowski

 

Zbigniew Dmochowski

Dnia 16 marca 2015 roku w wieku 85 lat zmarłZbigniew Dmochowski
Ceremonia żałobna rozpocznie się dnia 24 III 2015 roku
msza św. odprawioną o godz. 14.00
w kościele p.w. św. Karola Boromeuszka
w Warszawie (ul. Powązkowskiej 14).
Po niej nastąpi złożenie doczesnych szczątków                                                                                                                                  
do rodzinnego grobu na Starych Powązkach.

Śp. Zbigniew Dmochowski (1930), prawy człowiek i wielki polski patriota, emerytowany prof. zwyczajny Politechniki Białostockiej – dyplom mgr inż. elektryka uzyskał w 1954 r. na Politechnice Łódzkiej; w 1969 r. doktoryzował się na WAT w Warszawie, a w 1979 r. habilitował na Politechnice Łódzkiej. Był kuzynem Marii, Majki Krassowskiej. Jego nazwisko pojawia się na kartach wydanych w roku ubiegłym jej pamiętników. Przy opracowywaniu „Zwierzeń” był bezcennym źródłem informacji. Odpowiadał na każde nasze zaproszenie angażując się w promowanie postaci Majki i prawdy o Pokoleniu 44.

Łączymy się w bólu z Rodziną
Członkowie i Sympatycy
Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Ogrodu Komorów
KOMOROWIANIE

Dodaj komentarz