Komorowskie Miejsce Pamięci

Komorowskie Miejsce Pamięci

1 listopada 2014 roku – 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Często maleńki znak przywodzi na pamięć wielkie sprawy Fot. Majka Masny
Afisz informujący o historii miejsca, obok którego wielu mieszkańców Komorowa przechodzi każdego dnia
Cmentarz Wojenny w Komorowie, zdjęcie z przełomu roku 1944 – 1945. Fot. Czesław Szczypior
Koniec lat 70-tych. Odsłonięcie kamienia upamiętniającego miejsce spoczynku prof. Aleksandra Janowskiego. Fot. NN

Dodaj komentarz