70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 

W krużgankach kościoła w Komorowie odbyło się widowisko rapsodyczne pt. Zwierzenia Majki 2
oparte na pamiętnikach Mai Krassowskiej oraz muzyce Władysława Łozińskiego
.
– W roli Majki wystąpiła młoda aktorka sceny i filmu pani Aleksandra Radwan.
Rondo Fantasta oraz Sonatę Fis-Moll Nr-3 Władysława Łozińskiego wykonał chopinista Piotr Filek – fortepian.
Gwiazdom partnerowały panie
Maria Walter-Kochel, Małgorzata Skupińska, Dorota Zielińska
– oraz Wojciech Irmiński.

Dodaj komentarz