Studium

Pan arch. Jan Rutkiewicz Dyrektor Biura Planowania Rozwoju Warszawy S.A. Wielce Szanowny Panie Dyrektorze!   Z wielką przykrością stwierdzam, iż PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dotycząca STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE (ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE przyjętego Uchwałą Nr XIV/63/99 Rady Gminy Michałowice dnia 9 lipca 1999 r. ) … Czytaj dalej Studium