Studium

Jeremi T. Królikowski – Kilka uwag na temat Studium i Prognozy Przed skierowaniem studium do wyłożenia na jego temat pisałem do wójta, a potem do dyrektora BPRW,                 w którym owa prognoza była wykonana. Treść tych listów zawiera główne wątpliwości co do jakości nie tylko prognozy, ale także … Czytaj dalej Studium