70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego   W krużgankach kościoła w Komorowie odbyło się widowisko rapsodyczne pt. Zwierzenia Majki 2 oparte na pamiętnikach Mai Krassowskiej oraz muzyce Władysława Łozińskiego. – W roli Majki wystąpiła młoda aktorka sceny i filmu pani Aleksandra Radwan. – Rondo Fantasta oraz Sonatę Fis-Moll Nr-3 Władysława Łozińskiego wykonał chopinista Piotr Filek – … Czytaj dalej 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego